บริษัท ไทย ฟูลมอร์ จำกัด เป็นผู้บุกเบิกในวงการระบบป้องกันดินพังในประเทศไทย นำเข้าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในระบบป้องกันดินพัง เพื่อพัฒนางานก่อสร้างของประเทศ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีวัสดุให้เช่าครบวงจรสำหรับงานระบบป้องกันดินพังของอาคารห้องใต้ดิน งานชั่วคราวของระบบป้องกันดินพังในงานอุตสาหกรรมและงานโยธา

บริษัท ไทย ฟูลมอร์ จำกัด เป็นตัวแทนศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรของผู้ผลิต GIKEN SEISAKUSHO ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นนำเครื่อง Silent Piler ตอก – ถอน ชีทไพล์ โดยใช้วิธีการ Press-in

บริการรวดเร็ว คุณภาพได้มาตรฐาน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด